Orthodontische behandeling

fleuradmiraal-9429-cut-1073-1426-116-7.jpg

stap 1

1ste KENNISMAKING / CONSULT

Dit eerste bezoek is vooral bedoeld als kennismaking. Ik luister naar uw wensen en uw verwachtingen en ik onderzoek de wisselfase, de tandstand, de mondhygiëne, de kaakstand. Ik maak een inschatting van de ernst van de orthodontische afwijking.(ernst van de scheefstand, grootte van de overbeet) Ik geef u algemene uitleg over de mogelijkheden van orthodontie.(vaste blokjes beugel, losse beugels, onzichtbare kapjes)

Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten en kost 65 euro. Indien het noodzakelijk is een radiografie te nemen bedraagt dit samen met de consultatie 90 euro. Hiervan wordt een groot deel door uw ziekenfonds vergoed, ook bij volwassen patiënten die kiezen voor een beugel voor volwassenen.

Fleur Admiraal kiest steevast voor duurzame kwalitatieve oplossingen. Daarom zorgen wij ervoor dat onze patiënten goed geadviseerd met een behandeling kunnen starten. Daarnaast zorgen we ook voor een professionele begeleiding en opvolging. Rekening houdende met onze planning kan het even wachten zijn op een 1e consultatie. Ongeacht of er nu gekozen zal worden voor een blokjesbeugel, doorzichtige beugel of uitneembare beugel. Het bereiken van een mooi resultaat vraagt tijd en inspanningen, zowel van ons als van u als patiënt. Het is van belang u daar van bewust te zijn zodat u een weloverwogen beslissing kan maken.

Maak een afspraak
fleuradmiraal-1862-cut-1094-423-630-14.jpg

stap 2

1ste onderzoek " den fotoshoot"

Voor het maken van de juiste diagnose en het voorstellen van de beste oplossing is een grondige diagnose nodig. Na een eerste kennismaking volgt dan ook een vervolgonderzoek op uw wens bij uw orthodontist in Gent.

U wenst gedetaillleerde informatie om uw keuze tot behandeling weloverwogen (informed consent) te nemen. Tijdens deze sessie worden alle gegevens verzameld die nuttig zijn voor de diagnose en het opstellen van het behandelplan.

 • intra- en extra orale foto´s
 • röntgen foto´s
 • video 3Dscan (dus geen " papjes" meer!!!)
 • een gezondheidsvragenlijst (anamnese)

om zo een juiste en precieze indruk te krijgen van uw tanden, uw gezicht, en uw gezondheid.

We bespreken de opties samen met u en bekijken wat in uw persoonlijke situatie de beste oplossing is. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een blokjesbeugel, een linguale beugel of een uitneembare beugel. De verschillende opties worden ook uitvoerig met u besproken wanneer u op zoek bent naar een beugel voor volwassenen. Het is van belang dat u als patiënt helemaal achter de gekozen aanpak staat, zodat u ook het nodige geduld kan leveren voor het behalen van een perfect resultaat en een stralende glimlach. Ook wordt bekeken wat de oorzaak is van de foute tandenstand. Indien bijvoorbeeld foute gewoontes aan de basis liggen, worden deze ook bekeken en behandeld, denk hierbij aan duimzuigen afleren bijvoorbeeld. 

Maak een afspraak
RSPwebsite.JPG

stap 3

Analyse en Planning en Persoonlijke bespreking

Vermits elk mens uniek is, is ook elk behandelplan uniek. Bij Fleur Admiraal wordt persoonlijke aandacht gegarandeerd en wordt tijd gemaakt voor uw gebitsproblematiek. Er wordt niet gekozen voor snelle lapmiddelen maar steeds voor kwalitatieve duurzame oplossingen. Het is van belang als patiënt ook achter deze aanpak te staan, zodat we samen naar een mooi gebit kunnen toewerken. Wanneer foute gewoontes zoals duimzuigen een invloed hebben op uw gebit, worden deze zaken ook verder met u besproken. 

Met behulp van computersoftware en analysetechnieken stel ik u een behandelplan voor dat van uw gebit een gezonde en stralend glimlach zal maken.

Tijdens deze bespreking geef ik u een planning qua:

 • het soort apparatuur (metalen blokjes, witte blokjes, onzichtbare blokjes)
 • de voor- en nadelen
 • de plichten
 • de alternatieven
 • de risico´s en ongemakken
 • de behandelduur 
 • de kostprijs
 • een schriftelijk verslag en offerte

Uw tandarts ontvangt een verslag van dit bezoek. 

 

Maak een afspraak
fleuradmiraal-9471.jpg

stap 4

Het plaatsen van de apparatuur

Dit is een lange afspraak, die tijdens de kantooruren zal plaatsvinden. Dit gebeurt na voorafgaand overleg en we verzoeken u daar rekening mee te houden en de school/uw werk daarover te informeren. U kunt aan ons een attest vragen op de dag van de behandeling.

Het ministerie van onderwijs geeft toestemming om orthodontische behandelingen tijdens de schooltijd door te laten gaan. De perfecte positionering is van essentieel belang. Ik en mijn assistente nemen daar dus ruim te tijd voor om in alle rust en concentratie te kunnen werken. Overdag vóór 15u. Ook besteden we op dat moment extra aandacht aan de technieken voor het tandenpoetsen. Samen met de patiënt!

Het creëren van een perfect mooie glimlach vraagt tijd en inspanningen. Kiest u ook voor een mooi duurzaam resultaat en bent u bereid hier samen met ons naar toe te werken? Reken dan op het vakmanschap en de kwaliteit van Fleur Admiraal, uw orthodontist in Gent. Wij zetten ons met passie voor u in zodat wij samen de gewenste resultaten zullen behalen.

fleuradmiraal-9478.jpg

stap 5

De maandelijkse controle

Elke 4-6 weken komt de patiënt op controle. Dit is een korte zittijd van ongeveer 15 minuten. Deze vinden zoveel mogelijk na de schooluren plaats.

Regelmatige controle van de apparatuur is belangrijk. Indien u vaak een afspraak verplaatst of niet nakomt kunnen we geen degelijk resultaat bereiken en zal de behandelingduur verlengd worden.
Ongeacht of u nu een blokjesbeugel, een linguale beugel, een beugel voor volwassenen of een losse beugel draagt, regelmatige controle van de apparatuur is noodzakelijk.

Draag en verzorg uw apparatuur en tanden zoals wij adviseren. Dit is uitermate belangrijk om een goed resultaat te bereiken.

Tijdens de controle kijkt de orthodontist naar de mondhygiëne, de tandverplaatsing en buigt de draden bij of zet een nieuwe draad in. Om zo stapje per stapje doelgericht en efficiënt tot een stralend eindresultaat te komen.

Maak een afspraak
Web05UK-cut-1009-741-722-2.jpg

stap 6

Het eind resultaat

Uw medewerking in zake afsprakendiscipline, mondhygiëne en het juist verzorgen van de apparatuur is essentieel. Ook in geval van het afleren van foute gewoontes zoals duimzuigen afleren. Er zal enkel een optimaal en stabiel eindresultaat zijn als er een goede samenwerking is tussen:

 • de patiënt , zorgvuldig en gemotiveerd
 • de partner/ ouders, als coach en supporter tijdens tandenpoets/behandel dipjes 
 • de orthodontist, deskundig en enthousiast behandelaar 
 • de verwijzend tandarts 
 • (overig medisch specialisten)

Uw stralende glimlach, daar doen we het voor, want uw glimlach is kostbaar, zowel voor u als uw omgeving. Bij Fleur Admiraal, gespecialiseerd orthodontist in Gent, kan u rekenen op een geslaagd resultaat waar we samen naar toe zullen werken. Met een streven naar perfectie en het steevast kiezen voor kwaliteit, kan u nadien genieten van uw stralende glimlach. Een glimlach kan wonderen doen, verstop hem dus niet langer.

Maak een afspraak
productfotos--3.jpg

stap 7

Nazorg en stabiliteit na behandeling

De blokjes periode is nu afgelopen maar er volgt nu een net zo belangrijke beugelperiode.

Om een aantal redenen dienen er spalkjes en/of een nachtbeugel geplaatst te worden:

 • De tanden moeten terug vast groeien in het bot. Het wortelvliesje rondom rond moet weer in rustfase gaan. Dit kan gemakkelijk 9 maanden duren.
 • Er is soms nog enige groei van het gezicht en dus de kaken te verwachten. Tot 16-17 jaar zeker. En bij jongens vaak tot 21 jaar.
 • De verstandskiezen moeten nog doorbreken. Dit kan grote veranderingen veroorzaken. 

Stabiliteit na behandeling: Een lichaam is een leven lang in beweging en het gebit dus ook. Het is belangrijk om het bereikte resultaat zo goed mogelijk te stabiliseren met retentieapparatuur/beugels. 

Net zoals een auto, een verwarmingsketel of een bril, verdienen de spalkjes/draadjes/nachtbeugels en je tanden een regelmatige controle. NAZORG wordt deels vergoed door de mutualiteit. (ongeveer 30 euro).

Reken op het professionele vakmanschap van Fleur Admiraal, gecertificeerd orthodontist in Gent. Start elke dag met een glimlach en het leven lacht je toe. Neem gerust contact met ons op. 

Maak een afspraak