1ste onderzoek "fotoshoot" - scan - metingen

Voor het maken van de juiste diagnose en het voorstellen van de beste oplossing is een grondige diagnose nodig. Na een eerste kennismaking volgt dan ook een vervolgonderzoek (Eerste Onderzoek)  indien u dit wenst.

Tijdens deze sessie worden alle gegevens verzameld die nuttig zijn voor de diagnose en het opstellen van het behandelplan.

  • intra- en extra orale foto´s
  • röntgen foto´s
  • video 3Dscan (dus geen " papjes" meer!!!)
  • een gezondheidsvragenlijst (anamnese)

om zo een juiste en precieze indruk te krijgen van uw tanden, uw gezicht, en uw gezondheid.

Aan de hand daarvan ontvangt u alle gedetaillleerde informatie en het behandelplan om uw keuze tot behandeling weloverwogen (informed consent) te kunnen nemen.

We bespreken de opties samen met u en bekijken wat in uw persoonlijke situatie de beste oplossing is. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een blokjesbeugel, een linguale beugel of een uitneembare beugel. Ook als volwassene zijn deze orthodontische behandelingen een optie:  beugel voor volwassenen. Het is van belang dat u als patiënt helemaal achter de gekozen aanpak staat, zodat u ook het nodige geduld kan leveren voor het behalen van een perfect resultaat en een stralende glimlach. Ook wordt bekeken wat de oorzaak is van de foute tandenstand. Indien bijvoorbeeld foute gewoontes aan de basis liggen, worden deze ook bekeken en behandeld, denk hierbij aan duimzuigen afleren bijvoorbeeld.