Het eind resultaat

Uw medewerking inzake afsprakendiscipline, mondhygiëne en het correct verzorgen van de apparatuur is essentieel. Ook in het geval van het afleren van foute gewoontes zoals duimzuigen afleren. Er kan enkel een optimaal en stabiel eindresultaat bekomen worden als er een goede samenwerking is tussen:

  • de patiënt , zorgvuldig en gemotiveerd
  • de partner/ ouders, als coach en supporter tijdens tandenpoets- of behandelingsdipjes 
  • de orthodontist, deskundig en enthousiast behandelaar 
  • de verwijzend tandarts 
  • (overig medisch specialisten)

Er wordt  toegewerkt naar een geslaagd eindresultaat, daar kan u op rekenen!
We streven samen naar perfectie en kiezen steevast voor kwaliteit.
Achteraf kan u genieten van een gezond gebit, een perfecte beet en rechte tanden.
Kortom... van een stralende glimlach!