Belangrijke mededeling

Beste patiënt

Dank voor uw geduld en medewerking van de afgelopen weken.

sinds begin mei 2020 is de praktijk weer back on track!! met de noodzakelijke extra maatregelen.

Graag wil ik u erop attent maken dat ook de komende weken/ maanden de aangepaste "workflow" blijft gelden.

Waarom?

* Elk van ons nog steeds (asymptomatisch) drager kan zijn van het Covid-19 virus.
* Omdat tandartsen en orthodontisten in de mond werken en het virus in de keel, in de speekselklieren en in de neus ligt opgeslagen.
Kortom: de tandartsen en orthodontisten werken "in" de risico-zone: speekseldruppels, niesdruppels en nabijheid van de persoon.
* Er de komende maanden/jaren nog geen algemene immuniteit is (vaccinatie beschikbaarheid).
* We er alles aan doen om zo veilig mogelijk te werken voor u als patiënt, uw mede-patiënt, ons team en onze families. Liever te voorzichtig i.p.v. nonchalance.

Concreet, we zullen blijven werken volgens het GAST-principe

Gezond: patiënt en medewerkers moeten absoluut gezond zijn en geen klachten vertonen die mogelijks op Covid-19 duiden.
Alleen: patiënt komt bij voorkeur alleen op consultatie; een begeleider (mits gezond) mag wachten in de wachtzaal mits het correct dragen van een mondmasker.
Schoon: vooraf aan uw bezoek reeds propere gepoetste tanden, tandvlees en beugel.
Tijd: exact op tijd aanwezig op afspraak-uur.

Dit betekent ook:

* minder consultaties per werkdag vanwege de reeds gekende desinfectie van de materialen, het vermijden van kruisend patiëntenverkeer en correcte verluchting
* bij de start van elke consultatie moet u uw handen wassen en spoelen met desinfecterende mondspoeling
* herhaling van medische vragenlijst bij elk bezoek
* wees extra voorzichtig met uw apparatuur: herstellen van zaken is momenteel nog zeer lastig en/of vaak zelfs niet mogelijk
* is er toch iets kapot, los of verloren: laat u ons dat ALTIJD weten via mail of voicemail?

Zoals u van ons gewoon bent, gaan we voor kwaliteit met oog voor detail en persoonlijke aanpak. Ook in deze moeilijke tijden.

Kortom, we blijven voorzichtig en gecontroleerd “back on track” maar vragen u opnieuw om waakzaamheid + voorzichtigheid + geduld.

Met vriendelijke groeten
Uw ortho-team Admiraal