Home FAQ

PostHeaderIcon Vraag & Antwoord

Waarom orthodontie?

De resultaten van een orthodontische behandelingen leveren veel voordelen aan de patiënt:

 • Verzorgd uiterlijk: uw mond is het middelpunt van uw gezicht
 • Zelfzekere innemende charmante glimlach, zelfvertrouwen!
 • Betere sociale acceptatie
 • Orthodontie geeft een sterk en gezond gebit dus is een enorme besparing op lange termijn, 90 jaar worden met uw eigen tanden!!!!
 • De mond is als centrum van uw communicatie met de wereld
 • Een goede beet/occlusie/interdigitatie geeft op lange termijn minder kans op extreme slijtage van de tanden en dus een langere levensduur van uw tanden, omgevende zachte weefsels en de kaakgewrichten
 • Scheve tanden zijn moeilijker te reinigen. Tanden die schoon op de rij staan zijn beter te onderhouden/poetsen.
 • Iedereen (kind, adolescent en volwassene) kan een orthodontische behandeling starten, mits er geen tandvleesaandoeningen zijn en mits er geen ernstige medische contra-indicaties zijn
 • Ter voorbereiding op kroon- en brugwerk

Wanneer te starten met orthodontie?

 • Ik adviseer elk kind om tijdens het (voor)laatste jaar van het lager onderwijs een bezoek te brengen bij een orthodontist
 • Als uw tandarts u verwijst naar een orthodontist
 • Op uw eigen intiatief

Voordelen van elektrisch poetsen?

 • De borstel draait voor u: dus enkel juist positioneren op de tanden en tandvlees
 • U poetst langer
 • Uw tanden voelen gladder en frisser aan.

POETSKRACHT = KOOPKRACHT; niets is een betere investering voor een gezond gebit als....uw tanden poetsen!!

Hoe lang duurt een orthodontische behandeling?

 • Gemiddeld 18 maanden, afhankelijk van de ernst van de tandstand en beet en de medewerking van de patiënt.

Is orthodontie ook voor VOLWASSENEN?

 • Orthodontie is voor iedereen.
 • Mits tandvlees, bot en tandwortels kerngezond zijn
 • LEES MEER onder het hoofdstukje de onzichtbare beugel!!

Een ONZICHTBARE beugel? (linguale beugel/Invisalign/Incognito)

De drempel om op volwassen leeftijd een orthodontische behandeling te ondergaan is de laatste jaren sterk verlaagd. De meeste volwassen patiënten hebben er geen problemen mee om blokjes te dragen. Niettemin zijn er patiënten die liefst een behandeling met onzichtbare apparatuur wensen. Vandaar het succes van de onzichtbare uitneembare apparaten zoals "Invisalign" of  "Clear aligner". Invisalign is zeer beperkt in mogelijkheden. Met de LINGUALE vaste APPARATUUR (= onzichtbare blokjes) kunnen echter alle behandelingen gebeuren, die ook met gewone zichtbare blokjes mogelijk zijn.

Linguale apparatuur (= blokjes aan de binnen/achterzijde van de tanden) wordt aan de tong- of verhemeltekant van de tanden geplaatst. Hierdoor is de apparatuur onzichtbaar.

Doordat er met deze linguale techniek met high tech materialen en de individueel gemaakte blokjes wordt gewerkt zijn de behandelkosten wel een stuk hoger dan normale vaste apparatuur aan de buitenzijde van de tanden. Zie hoofdstuk kostprijs.

zie ook www.incognito.net of www.lingualsystems.com

Waarom is een draadje achter mijn tanden nodig? Waarom moet ik nachtbeugels dragen?

 • Uw mond is net als de rest van uw lichaam onderhevig aan veranderingen en verouderingen. Het is biologie! Een lichaam is levenslang in beweging, het gebit ook. Het is belangrijk om het bereikte resultaat zo goed mogelijk te stabiliseren met retentieapparatuur. De uitneembare nachtbeugel vereist discipline, de vaste versie regelmatige controle.
 • Tijdens de zogenaamde retentieperiode zullen dus enkele controleconsulten nodig zijn. Ook om de ontwikkeling van de verstandkiezen/wijsheidstanden op te volgen.

Is een ´blokjes´beugel schadelijk voor de tanden?

 • Als de mondhygiëne niet optimaal is, kunnen vlekjes, gaatjes of andere beschadigingen aan het glazuur ontstaan en kan het tandvlees lokaal wat terugtrekken.
 • Incidenteel kunnen kaakgewrichtsklachten ontstaan, die pijn in het gewricht, hoofd- of oorpijn veroorzaken. Deze klachten kunnen ook zonder orthodontie ontstaan. Klachten aan het kaakgewricht moet je aan de orthodontist melden.
 • Orthodontische behandeling kan verkorting van de wortels tot gevolg hebben. Zeker als er tijdens de orthodontische behandeling geduimd wordt. De oorzaak is niet duidelijk, wortelverkorting stopt bij het stoppen van de behandeling en het wel-niet-wel dragen van apparatuur bevordert wortelverkorting, net als nagelbijten.
 • Een ongewenste ontwikkeling van de verstandskiezen/wijsheidstanden moet rond het 18e levensjaar beoordeeld worden mbv een overzichtsröntgenfoto, om een beslissing te nemen over eventueel verwijderen.

Wat kost een orthodontische behandeling?

 • Orthodontiepraktijk Admiraal is niet geconventioneerd. Dit betekent dat we in principe vrij onze erelonen bepalen. Dit is trouwens het geval voor omzeggens alle orthodontisten. Het betekent echter niet dat er willekeurige tarieven worden gehanteerd. Bij het begin van een orthodontische behandeling wordt een geschreven honorariumoverzicht meegegeven. Zo weet u vooraf wat de behandeling gaat kosten. De kosten van een orthodontische behandeling worden bepaald door verschillende factoren, o.a. de gebruikte apparatuur, de behandelingsduur en ook voor een deel door de moeilijkheidsgraad van een behandeling.
 • Orthodontie wordt niet volledig terugbetaald door de mutualiteiten/het RIZIV. Om aanspraak te maken op enige terugbetaling dient u voor het 15de levensjaar van uw zoon of dochter EN voor aanvang van de behandeling het formulier 'kennisgeving' (=de aanvraag voor terugbetaling) die u van mij tijdens de bespreking van het plan hebt gekregen, in te dienen bij de mutualiteiten
 • Orthodontische behandelingen met vaste apparatuur. Een gemiddelde behandeling duurt ongeveer 18 maanden en kost  ±2500 euro. Hierin is de contentie-apparatuur al inbegrepen. Dit ereloon wordt in 3 tot 4 schijven betaald. Uiteraard wordt hiervan een deel door uw ziekenfonds of verzekering terugbetaald. De vooronderzoeken en radiografiën zijn niet inbegrepen. Bijkomende apparatuur zoals activators, Forsus, schroefjes of veren worden bijkomend afgerekend. Hiervoor wordt geen ereloon gevraagd, enkel de kostprijs van het materiaal.
 • Voor zeer korte en eenvoudige behandelingen wordt een individueel tarief afgesproken.
 • De materiaal kosten voor orthodontische behandelingen met linguale apparatuur (blokjes aan de binnenkant van de tanden ) zijn vrij duur. Deze extrakosten worden verrekend bij het begin van de behandeling. Een behandeling met linguale blokjes boven en onder kost ± 6000 euro.
 • De Belgische orthodontietarieven horen samen met Nederland en Engeland bij de laagste van Europa. In onze buurlanden Duitsland, en in Spanje en Zwitserland kost een orthodontische behandeling circa 8500 euro, met een zeer beperkte tussenkomst van de mutualiteit. Daarbij vergeleken is orthodontie in België tegenwoordig niet meer duur en dankzij de goede verzekerbaarheid meer bereikbaar voor iedereen.
 • Volwassenen kunnen geen terugbetaling van de mutualiteiten verwachten. Zij kunnen zich echter wel bijkomend verzekeren, via polissen zoals Dentalia Plus etc.....

Kan ik rechtsreeks naar een orthodontist gaan of moet een tandarts mij verwijzen?

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig. U kunt zich best telefonisch aanmelden voor een consult.

Dit op het nummer 09/221 28 31.

Wist u dat...........

 • een orthodontist 5 jaar tandheelkunde heeft gestudeerd en nadien een 4-jarige voltijdse opleiding orthodontie heeft gevolgd aan de universiteit??? Afgerond met een europees erkend examen
 • je herkent een´officiele´ orthodontist aan de laatste 3 cijfers van zijn/haar RIZIV nummer, namelijk ....-007
 • de titel orthodontist is een beschermde titel, enkel personen die voldoen aan het bovenstaande mogen deze titel dragen